THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2024

THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2024

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 cụ thể như sau:

  • Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công:

+ Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình.

+ Sự phù hợp thiết kế bản vẽ thi công so với bước trước.

+ Sự hợp lý các giải pháp thiết kế xây dựng công trình.

+ Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu cho công trình.

+ Đánh giá sự phù hợp của các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và đảm bảo an toàn của công trình lân cận.

+ Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.

+ Các nội dung khác có liên quan và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có).

  • Thẩm tra hồ sơ dự toán xây dựng:

+ Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế.

+ Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng đơn giá xây dựng công trình , định mức chi phí tỷ lệ, dự toán chi phí tư vấn và dự toán các khoản mục chi phí khác trong dự toán công trình.

+ Lập bảng so sánh bảng giá trị tổng dự toán công trình và sau thẩm tra.

+ Các nội dung khác có liên quan và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có).

THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2024
THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2024

THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2024

THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2024

THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2024

Chi phí kiểm định xây dựng công trình năm 2023 được xác định thế nào?

THIẾT KẾ GIA CƯỜNG KẾT CẤU THÉP LẮP SOLAR 2023

https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/web/vi/home

📞 Hãy liên hệ ngay với Chúng tôi qua Hotline tư vấn toàn quốc

👉 Mr Quân  : 0971162567
👉 Mr Linh   : 0963007808
👉 Website   : kiemdinhecons.com 
🔶🔶🔶Với năng lực và kinh nghiệm của mình, Econs sẽ tư vấn nhằm mang lại chất lượng và đạt hiệu quả nhất trong lĩnh vực xây dựng.

 

Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger