NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 44/2016/QĐ-UBND NGÀY 05/11/2016 VỀ BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM TẠI TPHCM

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM TẠI TPHCM QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH 44/2016/QĐ-UBND NGÀY 05/11/2016 

  • Phạm vi áp dụng 

Quy định này gồm các yêu cầu về lập, phê duyệt thiết kế biện pháp thi công và thi công phần ngầm công trình, nhằm đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình.

Đối với nhà ở riêng lẻ, quy định chỉ áp dụng cho các trường hợp thi công tầng hầm, bán hầm, móng bè, móng băng và có công trình hiện hữu liền kề.

Đối tượng điều chỉnh của Quy định là các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phần ngầm công trình; các chủ sở hữu, chủ quản lý công trình liền kề, công trình lân cận công trình có phần ngầm; các cơ quan nhà nước quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Lập thiết kế biện pháp thi công phần ngầm công trình

Nhà thầu thi công lập thiết kế biện pháp thi công phần ngầm công trình trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, hồ sơ khảo sát hiện trạng công trường xây dựng.
Hồ sơ khảo sát hiện trạng công trường xây dựng phải thể hiện đầy đủ hiện trạng địa chất, thủy văn, địa hình khu vực; các công trình liền kề, lân cận; các kết cấu công trình ngầm hiện hữu; các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm trong khu vực.

Thiết kế biện pháp thi công phần ngầm công trình phải phù hợp điều kiện địa chất, thủy văn, độ sâu phần ngầm, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật liên quan, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng.

  • Phê duyệt thiết kế biện pháp thi công phần ngầm công trình

Chủ đầu tư tự thẩm định (nếu đủ năng lực) hoặc lựa chọn đơn vị có năng lực phù hợp, để thẩm tra thiết kế biện pháp thi công phần ngầm công trình làm cơ sở cho việc phê duyệt. Trường hợp đã có các kết cấu phụ trợ thi công trong thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế biện pháp thi công phần ngầm phải được tư vấn thiết kế xem xét, cho ý kiến. Nhà thầu thực hiện điều chỉnh, bổ sung thiết kế biện pháp thi công phần ngầm công trình theo các ý kiến thẩm định hoặc của tư vấn thẩm tra, tư vấn thiết kế trước khi trình chủ đầu tư phê duyệt. Chủ đầu tư trước khi phê duyệt phải kiểm tra thiết kế biện pháp thi công.

  • Điều kiện thi công biện pháp thi công tầng hầm tại TPHCM 

Đủ điều kiện khởi công xây dựng theo quy định. Có thiết kế biện pháp thi công được phê duyệt. Đã thực hiện các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho công trình lân cận. Có sơ đồ chỉ dẫn vị trí, độ sâu các tuyến ngầm của hệ thống hạ tầng và văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý các tuyến đó nếu thực hiện đào đất trong khu vực có các tuyến ngầm của hệ thống hạ tầng. Có bố trí nhân sự giám sát trong suốt quá trình thi công. Có văn bản nghiệm thu các điều kiện đảm bảo an toàn giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

  • Trách nhiệm của các bên tham gia xây dựng khi thi công biện pháp thi công tầng hầm tại TPHCM 

Chủ đầu tư phải bố trí người có năng lực phù hợp để kiểm tra, theo dõi việc thi công phần ngầm công trình của nhà thầu, đảm bảo đúng thiết kế biện pháp thi công đã phê duyệt. Tạm dừng thi công khi phát hiện có dấu hiệu mất an toàn, xảy ra sự cố công trình; thông báo kịp thời cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành nếu có hư hỏng, sự cố công trình lân cận.
Nhà thầu thi công tiến hành thi công phần ngầm công trình tuân thủ thiết kế biện pháp thi công được phê duyệt. Nếu phát hiện có cấu kiện, công trình ngầm hoặc điều kiện địa chất bất thường so với hồ sơ khảo sát hiện trạng công trường, hoặc phát hiện có hiện tượng mất an toàn phải thông báo ngay cho chủ đầu tư, tư vấn giám sát để xử lý.
Tư vấn giám sát có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện thi công phần ngầm công trình theo Điều 6 Quy định này, báo cáo kết quả cho chủ đầu tư; tham gia nghiệm thu các điều kiện đảm bảo an toàn trước khi thi công; bố trí cán bộ giám sát suốt thời gian thi công phần ngầm, kiểm tra việc tuân thủ thiết kế biện pháp thi công của nhà thầu, báo cáo chủ đầu tư nếu phát hiện vi phạm; kiểm tra việc thực hiện quan trắc, các kết quả quan trắc biến dạng công trình và công trình lân cận thuộc phạm vi ảnh hưởng để cảnh báo kịp thời hoặc đình chỉ thi công nếu có hiện tượng mất an toàn; đề nghị nhà thầu điều chỉnh thiết kế biện pháp thi công, trình chủ đầu tư phê duyệt nếu phát hiện sai sót, bất hợp lý gây nguy cơ mất an toàn.

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM TẠI TPHCM
BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM TẠI TPHCM
BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM TẠI TPHCM
BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM TẠI TPHCM
BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM TẠI TPHCM
BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM TẠI TPHCM
BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM TẠI TPHCM
BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM TẠI TPHCM

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM TẠI TPHCM

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM TẠI TPHCM

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

https://baochinhphu.vn/kiem-dinh-xay-dung-gom-nhung-hoat-dong-gi-102254689.htm

📞 Hãy liên hệ ngay với Chúng tôi qua Hotline tư vấn toàn quốc

👉 Mr Quân  : 0971162567
👉 Mr Linh   : 0963007808
👉 Website   : kiemdinhecons.com 
🔶🔶🔶Với năng lực và kinh nghiệm của mình, Econs sẽ tư vấn nhằm mang lại chất lượng và đạt hiệu quả nhất trong lĩnh vực xây dựng.
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger